3 bước dễ dàng để thiết lập chuyên gia trên DatXE

Bước 1:

Tải ứng dụng bằng cách truy cập

App Store nếu là hệ điều hành IOS

CH Play nếu là hệ điều hành Android

Bước 2:

Mở ứng dụng & Đăng ký chuyên gia

Bước 3

Thiết lập & nhận đơn hàng

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Chuyên gia của bạn trên điện thoại. Bạn kéo xuống dưới cùng sẽ nhìn thấy nút “Cài Đặt

Nhấn vào Cài Đặt để thiết lập thông tin cũng như hình ảnh logo của bạn

Sau khi thiết lập xong bạn nhấn nút “Cập Nhật

(Xem hướng dẫn trên video)