Category Archives: Chính sách & quyền

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BẠN PHẢI ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY XÁC NHẬN VIỆC CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web www.datlichbaoduong.com và www.datxe.com […]

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ Sửa đổi lần cuối vào tháng 8 năm 2020 Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên hệ thống DatXE, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trong khuôn […]