Category Archives: Trung tâm hỗ trợ

Những câu hỏi bạn sẽ thường gặp trong quá trình sử dụng ứng dụng. Chúng tôi sẽ giải đáp thật chi tiết cho bạn tại đây.

Ứng dụng DatXE là gì?

D   A   T   X   E DatXE được kết nối từ chuỗi viêt tắt của các từ: Đổi mới – An toàn – Tiên phong – Xuất sắc – Easy. Chúng tôi mang đến giá trị và cơ hội kinh doanh bằng cách kết nối các nhà cung cấp với khách hàng dùng cuối bằng CNTT hàng […]

Đăng ký sử dụng DatXE dành cho người dùng

Bạn là chủ phương tiện, để sử dụng được ứng dụng bạn cần có 1 mã chuyên gia để quét khi đăng ký. Bạn thực hiện như sau Bước 1: Tải ứng dụng về và tiến hành đăng ký (xem hình) (chọn Tạo tài khoản mới) Chỗ mã Chuyên gia, bạn nhập mã Chuyên gia […]

Làm thế nào để mở tài khoản Chuyên Gia

Trả lời BƯỚC 1: Tải ứng dụng bằng cách truy cập App Store nếu là hệ điều hành IOS CH Play nếu là hệ điều hành Android BƯỚC 2: Mở ứng dụng & Đăng ký chuyên gia Tài khoản Chuyên gia được kích hoạt trong 2 giờ làm việc. BƯỚC 3 Thiết lập & nhận đơn […]