Đăng ký sử dụng DatXE dành cho người dùng

Bạn là chủ phương tiện, để sử dụng được ứng dụng bạn cần có 1 mã chuyên gia để quét khi đăng ký. Bạn thực hiện như sau

Bước 1: Tải ứng dụng về và tiến hành đăng ký (xem hình)

(chọn Tạo tài khoản mới)

Chỗ mã Chuyên gia, bạn nhập mã Chuyên gia của bạn hoặc quét mã Chuyên gia. Sau đó nhấn “Tiếp theo

(Sau đó bạn quét mã QR chuyên gia, nhấn nút Tiếp theo)

Bước 2: Nhập số điện thoại để đăng ký

Bạn nhập số điện thoại để đăng ký và nhận mã xác nhận (xem hình)

(Nhập mã xác mình gồm 6 ký tự đã được gửi đến số đt)

Bước 3: Bạn điền thông tin bao gồm phương tiện

(Nhập thông tin liên hệ và thông tin xe)

Sau khi bạn đăng ký thành công, bạn có thể thêm nhiều phương tiện khác và chỉnh sửa thông tin.

Chúc bạn có trải nghiệm thú vị với ứng dụng DatXE.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây: xem hướng dẫn đăng ký

Nếu bạn chưa có mã chuyên gia, tìm hiểu thêm tại: Mã chuyên gia của tôi