Khách hàng có thể chọn nhiều chuyên gia không? - Ứng dụng đặt dịch vụ ô tô xe máy, đặt lịch bảo dưỡng, đăng kiểm và bảo hiểm dễ dàng. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiện lợi trên mọi thiết bị

Khách hàng có thể chọn nhiều chuyên gia không?

Trả lời

Không. Khách hàng sau khi tải và cài đặt ứng dụng mỗi lần chỉ có thể chọn cho mình một Chuyên gia duy nhất, chỉ sử dụng dịch vụ, sản phẩm và nhận thông báo khuyến mãi của Chuyên gia đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *