Làm thế nào để mở tài khoản Chuyên Gia

Trả lời

BƯỚC 1:

Tải ứng dụng bằng cách truy cập

App Store nếu là hệ điều hành IOS

CH Play nếu là hệ điều hành Android

BƯỚC 2:

Mở ứng dụng & Đăng ký chuyên gia

  • Tài khoản Chuyên gia được kích hoạt trong 2 giờ làm việc.

BƯỚC 3

Thiết lập & nhận đơn hàng

  • Hướng dẫn thiết lập Chuyên gia