Làm thế nào để tôi có thể đặt dịch vụ trên DatXE ?

Để đặt được các dịch vụ và mua hàng hóa tại Chuyên gia của bạn, bạn cần thực hiện như sau:

Cách 1: Tại giao diện trang chủ của ứng dụng (xem hình)

  • Bạn chọn một trong các Danh mục dịch vụ hoặc Danh mục hàng hóa mà mình muốn tìm kiếm dịch vụ mình muốn hoặc
  • Bạn cũng có thể chọn nhanh Tất cả dịch vụ hoặc Tất cả hàng hóa ở thanh menu ở trên sau đó chọn dịch vụ hoặc sản phẩm mình muốn đặt. Bạn tiến hành đặt hàng theo ngàygiờ mà bạn mong muốn.
  • Thêm dịch vụ hoặc sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt.

Cách 2: Tại giao diện trang chủ của ứng dụng (xem hình)

  • Bạn chọn dấu cộng (+), từ dây bạn có thể tìm theo dịch vụ, hàng hóa và đặt nhanh.
  • Thêm dịch vụ hoặc sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt.

Video hướng dẫn đặt lịch

Trương Vui