Tag Archives: Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ Sửa đổi lần cuối vào tháng 8 năm 2020 Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên hệ thống DatXE, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trong khuôn […]