Lưu trữ Đăng ký chuyên gia trên datxe - DatXE - Ứng dụng dịch vụ ô tô

Tag Archives: Đăng ký chuyên gia trên datxe

Làm thế nào để mở tài khoản Chuyên Gia

Trả lời BƯỚC 1: Tải ứng dụng bằng cách truy cập App Store nếu là hệ điều hành IOS CH Play nếu là hệ điều hành Android BƯỚC 2: Mở ứng dụng & Đăng ký chuyên gia Tài khoản Chuyên gia được kích hoạt trong 2 giờ làm việc. BƯỚC 3 Thiết lập & nhận đơn […]