Tag Archives: Thêm nhiều xe trên DatXE

Có thể thêm nhiều phương tiện trên 1 tài khoản

TRẢ LỜI Có. Bạn có thể thêm nhiều phương tiện trên cùng 1 tài khoản. B1: Đăng nhập ứng dụng B2: Bạn đi đến “Tài khoản” Từ Tài khoản, bạn chọn Phương tiện của tôi B3: “Thêm xe” Chọn phương tiện (Biển số, hãng, dòng xe,…) và Lưu