Lưu trữ Tìm trung tâm sửa ô tô nơi gần nhất - DatXE - Ứng dụng dịch vụ ô tô

Tag Archives: Tìm trung tâm sửa ô tô nơi gần nhất

Đăng ký sử dụng DatXE dành cho người dùng

Bạn là chủ phương tiện, để sử dụng được ứng dụng bạn cần có 1 mã chuyên gia để quét khi đăng ký. Bạn thực hiện như sau Bước 1: Tải ứng dụng về và tiến hành đăng ký (xem hình) (chọn Tạo tài khoản mới) Chỗ mã Chuyên gia, bạn nhập mã Chuyên gia […]