Tag Archives: Ứng dụng đặt lịch đăng kiểm

Giải pháp ứng dụng “đặt lịch đăng kiểm” trên DatXE

Tiếp nhận đăng kiểm và đánh giá trực tiếp trên ứng dụng

Nhiều Trung tâm đăng kiểm phải dừng tiếp nhận xe mới vào đăng kiểm ở một số nơi thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương,… Trong buổi sáng đầu tiên mở cửa trở lại của các Trung tâm đăng kiểm sau thời gian giãn cách, lượng người đi đăng […]