Tôi có thể thêm danh mục ngoài danh mục mặc định không? - Ứng dụng đặt dịch vụ ô tô xe máy, đặt lịch bảo dưỡng, đăng kiểm và bảo hiểm dễ dàng. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiện lợi trên mọi thiết bị

Tôi có thể thêm danh mục ngoài danh mục mặc định không?

Trả lời

Có. Ngoài những danh mục mặc định sẵn có trên ứng dụng, bạn cũng có thể thêm những danh mục tùy chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *