Ứng dụng có giới hạn số lượng tài khoản không? - Ứng dụng đặt dịch vụ ô tô xe máy, đặt lịch bảo dưỡng, đăng kiểm và bảo hiểm dễ dàng. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiện lợi trên mọi thiết bị

Ứng dụng có giới hạn số lượng tài khoản không?

Trả lời

Không. Ứng dụng được thiết kế theo luồng của từng Chuyên Gia, nên không giới hạn số lượng người dùng. Người dùng có thể là nhân viên, đối tác hoặc khách hàng của Chuyên Gia đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *