Ứng dụng có quản lý chuỗi dịch vụ không? - Ứng dụng đặt dịch vụ ô tô xe máy, đặt lịch bảo dưỡng, đăng kiểm và bảo hiểm dễ dàng. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiện lợi trên mọi thiết bị

Ứng dụng có quản lý chuỗi dịch vụ không?

Trả lới

Có. Bạn là một trung tâm dịch vụ ô tô xe máy, bạn có một chuỗi dịch vụ, bạn muốn kết nối chuỗi dịch vụ đó với khách hàng trên toàn quốc, ứng dụng sẽ hỗ trợ tốt theo chuỗi ở bản nâng cấp tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *