Ứng dụng có quản lý công nợ không?

Trả lời

Có. Ứng dụng DatXE hoạt động dựa trên liên kết các hệ sinh thái đa dạng. Hiện tại ứng dụng đã tích hợp sẵn phần mềm DLBD và cổng thanh toán điện tử VNPay, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh toán.